Potrebujete poradiť? Využite kontaktný formulár alebo jeden z kontaktov.

SGV 85 EU 1.092-010.0 - Diely komplet

Náhradné diely Kärcher SGV 85 EU 1.092-010.0 1.092-010.0

Kód: 6.365-580.0/34
Značka: Kärcher Parts
od €4
Kategória: SGV 8/5
Diel: 100-Adaptér nasávanie
3-10 dní (1 ks) | 5.453-072.0/1
€11
Diel: 101-Dosadacia plocha nádoba
3-10 dní (1 ks) | 5.051-379.0/2
€28
Diel: 150-Držiak hák na kábel
3-10 dní (1 ks) | 5.044-160.0/3
€12
Diel: 154-Držiak podlahová hubica
3-10 dní (1 ks) | 5.044-157.0/4
€28
Diel: 153-Držiak sacej trubice
3-10 dní (1 ks) | 5.044-117.0/5
€16
Diel: 152-Držiak tlakový spínač
3-10 dní (1 ks) | 5.044-172.0/6
€16
Diel: 155-Držiak výplach
3-10 dní (1 ks) | 5.044-158.0/7
€31
Diel: 16-Držiak základný rám
3-10 dní (1 ks) | 5.034-979.0/8
€84
Diel: 92-Filter housing
3-10 dní (1 ks) | 6.414-915.0/9
€52
Diel: 91-Filter iba ako náhrada
3-10 dní (1 ks) | 6.414-917.0/10
€61
Diel: 321-Izolačný obal
3-10 dní (1 ks) | 6.647-748.0/11
€6
Diel: 156-Klapka
3-10 dní (1 ks) | 5.051-378.0/12
€15
Diel: 55-Koleso sivá D200
3-10 dní (1 ks) | 6.435-756.0/13
€25
Diel: 17-Kryt držiak
3-10 dní (1 ks) | 5.034-980.0/14
€17
Diel: 211-Kryt dvere vpravo
3-10 dní (1 ks) | 5.051-372.0/15
€46
Diel: 73-Kryt ventilátora
3-10 dní (1 ks) | 5.031-017.0/16
€10
Diel: 93-Kryt výfukový filter
3-10 dní (1 ks) | 5.060-002.0/17
€21
Diel: 174-Kryt zásuvky
3-10 dní (1 ks) | 6.394-266.0/18
€18
Diel: 110-Kryt záves
3-10 dní (1 ks) | 5.051-373.0/19
€17
Diel: 163-Káblový strom SGV - mikrospínač s Mizu25
3-10 dní (1 ks) | 4.820-011.0/20
€90
Diel: 164-Káblový strom SGV - mikrospínač s µFit
3-10 dní (1 ks) | 4.820-012.0/21
€89
Diel: 90-Mriežka pre vyfukovací otvor
3-10 dní (1 ks) | 5.051-377.0/22
€23
Diel: 82-Mriežka privádzaný vzduch
3-10 dní (1 ks) | 5.051-380.0/23
€18
Diel: 71-Nosník elektronika
3-10 dní (1 ks) | 5.051-374.0/24
€25
Diel: 57-Náprava
3-10 dní (1 ks) | 5.105-002.0/25
€7
Diel: 123-Plech bočná stena vľavo kompl.
3-10 dní (1 ks) | 4.038-001.0/26
€101
Diel: 111-Plech dvere vpravo
3-10 dní (1 ks) | 5.007-006.0/27
€76
Diel: 120-Plech prípojka čistá voda
3-10 dní (1 ks) | 5.007-161.0/28
€15
Diel: 125-Plech senzor čistá voda
3-10 dní (1 ks) | 5.007-138.0/29
€25
Diel: 122-Plech senzor špinavá voda
3-10 dní (1 ks) | 5.007-148.0/30
€15
Diel: 121-Plech veko príslušenstvo
3-10 dní (1 ks) | 5.007-023.0/31
€119
Diel: 124-Plech zadná časť kompl.
3-10 dní (1 ks) | 4.038-000.0/32
€87
Diel: 320-Power cable rubber 7,5m
3-10 dní (1 ks) | 6.648-098.0/33
€67
Diel: 146-Profilované tesnenie machová guma
3-10 dní (1 ks) | 6.365-580.0/34
€4
Diel: 40-Prístrojová doska náhrada
3-10 dní (1 ks) | 4.841-011.0/35
€305
Diel: 271-ROZPER. NIT 6,0
3-10 dní (1 ks) | 6.641-540.0/36
€6
Diel: 273-Rýchloupevňovač oceľ
3-10 dní (1 ks) | 6.343-005.0/37
€6
Diel: 402-Skrutka M5x25 -8.8-P2R (In6Rd)
3-10 dní (1 ks) | 7.306-079.0/38
€6
Diel: 48-Spínač - Easy Operation kódovací spínač
3-10 dní (1 ks) | 6.683-271.0/39
€22
Diel: 47-Spínač - Easy Operation prepínač program
3-10 dní (1 ks) | 6.683-270.0/40
€18
Diel: 160-Spínač stav naplnenia (jazýčkový senzor)
3-10 dní (1 ks) | 6.630-763.0/41
€33
Diel: 56-Súprava krytov kolies iba ako náhrada
3-10 dní (1 ks) | 4.515-347.0/42
€21
Diel: 76-Tesnenie jazýčkový senzor
3-10 dní (1 ks) | 6.363-030.0/43
€7
Diel: 141-Tesniaca šnúra pre bočný plech
3-10 dní (1 ks) | 6.366-061.0/44
€5
Diel: 142-Tesniaca šnúra pre obloženie vzadu
3-10 dní (1 ks) | 6.366-062.0/45
€4
Diel: 75-Tesniaca šnúra veka elektroniky
3-10 dní (1 ks) | 6.366-060.0/46
€4
Diel: 175-Uhlová vsuvka
3-10 dní (1 ks) | 5.580-053.0/47
€12
Diel: 52-Vaňa príslušenstvo náhrada
3-10 dní (1 ks) | 4.051-007.0/48
€256
Diel: 81-Veko dúchadla
3-10 dní (1 ks) | 5.063-003.0/49
€40
Diel: 74-Veko elektronika
3-10 dní (1 ks) | 5.063-002.0/50
€40
Diel: 130-Veko príslušenstvo
3-10 dní (1 ks) | 5.063-001.0/51
€39
Diel: 221-Ventil nádrže
3-10 dní (1 ks) | 5.580-052.0/52
€23
Diel: 72-Ventilátor
3-10 dní (1 ks) | 6.484-340.0/53
€54
Diel: 18-Vinutá pružina
3-10 dní (1 ks) | 5.332-023.0/54
€6
Diel: 13-Výstražná tabuľa
3-10 dní (1 ks) | 5.387-036.0/55
€6
Diel: 15-Základný rám
3-10 dní (1 ks) | 5.051-371.0/56
€1 045
Diel: 173-Zásuvka
3-10 dní (1 ks) | 6.646-009.0/57
€84
Diel: 212-Závora špinavá voda
3-10 dní (1 ks) | 5.051-376.0/58
€18

POS | Č. výrobku | Opis | Náhradné diely


100 | 5.453-072.0 | Adaptér nasávanie |


101 | 5.051-379.0 | Dosadacia plocha nádoba |


150 | 5.044-160.0 | Držiak hák na kábel |


154 | 5.044-157.0 | Držiak podlahová hubica |


153 | 5.044-117.0 | Držiak sacej trubice |


152 | 5.044-172.0 | Držiak tlakový spínač |


155 | 5.044-158.0 | Držiak výplach |


16 | 5.034-979.0 | Držiak základný rám |


80 | 6.490-245.0 | Dúchadlový motor 230V |


92 | 6.414-915.0 | Filter housing |


91 | 6.414-917.0 | Filter iba ako náhrada |


45 | 4.035-608.0 | Handhold operational concept complete |


151 | 5.044-661.0 | Hák na kábel žltý |


321 | 6.647-748.0 | Izolačný obal |


156 | 5.051-378.0 | Klapka |


55 | 6.435-756.0 | Koleso sivá D200 |


17 | 5.034-980.0 | Kryt držiak |


211 | 5.051-372.0 | Kryt dvere vpravo |


73 | 5.031-017.0 | Kryt ventilátora |


93 | 5.060-002.0 | Kryt výfukový filter |


174 | 6.394-266.0 | Kryt zásuvky |


110 | 5.051-373.0 | Kryt záves |


163 | 4.820-011.0 | Káblový strom SGV - mikrospínač s Mizu25 |


164 | 4.820-012.0 | Káblový strom SGV - mikrospínač s µFit |


90 | 5.051-377.0 | Mriežka pre vyfukovací otvor |


82 | 5.051-380.0 | Mriežka privádzaný vzduch |


71 | 5.051-374.0 | Nosník elektronika |


57 | 5.105-002.0 | Náprava |


58 | 6.435-241.0 | Otočné koliesko s brzdou 75 |


123 | 4.038-001.0 | Plech bočná stena vľavo kompl. |


111 | 5.007-006.0 | Plech dvere vpravo |


120 | 5.007-161.0 | Plech prípojka čistá voda |


125 | 5.007-138.0 | Plech senzor čistá voda |


122 | 5.007-148.0 | Plech senzor špinavá voda |


121 | 5.007-023.0 | Plech veko príslušenstvo |


124 | 4.038-000.0 | Plech zadná časť kompl. |


102 | 7.312-289.0 | Podložka 8 -A2 ISO 7093-1 |


59 | 6.343-168.0 | Poistná podložka |


320 | 6.648-098.0 | Power cable rubber 7,5m |


146 | 6.365-580.0 | Profilované tesnenie machová guma |


70 | 6.330-407.0 | Pružinová svorka |


40 | 4.841-011.0 | Prístrojová doska náhrada |


271 | 6.641-540.0 | ROZPER. NIT 6,0 |


273 | 6.343-005.0 | Rýchloupevňovač oceľ |


406 | 7.303-206.0 | Skrutka 3,5x16 -10.9-P2R (In6Rd) |


404 | 6.303-557.0 | Skrutka 3x12 Kombitorx T8 |


408 | 7.303-129.0 | Skrutka 4x16 -10.9-R2R (K-In6Rd) |


407 | 7.303-084.0 | Skrutka 4x25 -10.9-R2R (K-In6Rd) |


401 | 7.303-109.0 | Skrutka 5x25 -10.9-R2R (In6Rd) |


405 | 7.303-086.0 | Skrutka 5x30 -10.9-R2R (K-In6Rd) |


400 | 7.303-113.0 | Skrutka 6x25 -10.9-R2R (In6Rd) |


402 | 7.306-079.0 | Skrutka M5x25 -8.8-P2R (In6Rd) |


48 | 6.683-271.0 | Spínač - Easy Operation kódovací spínač |


47 | 6.683-270.0 | Spínač - Easy Operation prepínač program |


160 | 6.630-763.0 | Spínač stav naplnenia (jazýčkový senzor) |


56 | 4.515-347.0 | Súprava krytov kolies iba ako náhrada |


500 | 2.840-029.0 | Súprava tesnenie náhrada |


76 | 6.363-030.0 | Tesnenie jazýčkový senzor |


141 | 6.366-061.0 | Tesniaca šnúra pre bočný plech |


142 | 6.366-062.0 | Tesniaca šnúra pre obloženie vzadu |


75 | 6.366-060.0 | Tesniaca šnúra veka elektroniky |


175 | 5.580-053.0 | Uhlová vsuvka |


274 | 6.903-241.0 | Upínacia objímka |


52 | 4.051-007.0 | Vaňa príslušenstvo náhrada |


81 | 5.063-003.0 | Veko dúchadla |


74 | 5.063-002.0 | Veko elektronika |


130 | 5.063-001.0 | Veko príslušenstvo |


221 | 5.580-052.0 | Ventil nádrže |


72 | 6.484-340.0 | Ventilátor |


330 | 6.641-463.0 | Viazacia páska na káble |


18 | 5.332-023.0 | Vinutá pružina |


13 | 5.387-036.0 | Výstražná tabuľa |


15 | 5.051-371.0 | Základný rám |


403 | 7.303-128.0 | Zápustná skrutka 5x20 -10.9-R2R (In6Rd) |


409 | 7.305-035.0 | Zápustná skrutka M 4x10-A2-70-SCHW (IN6 |


173 | 6.646-009.0 | Zásuvka |


212 | 5.051-376.0 | Závora špinavá voda |


Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Pridať komentár
Nevypĺňajte toto pole:

Prihláste sa prosím znovu

Ospravedlňujeme sa, ale Váš CSRF token pravdepodobne vypršal. Aby sme mohli Vašu bezpečnosť udržať na čo najvyššej úrovni, potrebujeme, aby ste sa znovu prihlásili.

Ďakujeme za pochopenie.

Prihlásenie