Potrebujete poradiť? Využite kontaktný formulár alebo jeden z kontaktov.

Puzzi 10/1 - Diely

Kärcher Puzzi 101 1.100-130.0
od €3
Puzzi 10/1 - Diely
Diel: 86-Spínač
3-10 dní (1 ks) 6.630-032.0/9
€6
Diel: 19-Držiak na kábel
3-10 dní (1 ks) 5.034-505.0/8
€5
Diel: 22-Filter
3-10 dní 5.734-089.0/7
€5
Diel: 38-Tesnenie
3-10 dní (1 ks) 5.363-405.0/8
€3
Diel: 71-"6-hr. matica G 1/2"""
3-10 dní (1 ks) 6.310-004.0/6
€6
Diel: 41-Chránič
3-10 dní (1 ks) 5.394-461.0/4
€7
Diel: 96-Doska plošných spojov
3-10 dní (1 ks) 6.682-391.0/9
€25
Diel: 200-Držiak príslušenstva Puzzi 10/1, Puzzi 1
3-10 dní 5.033-989.0/8
€9
Diel: 140-Feritový krúžok
3-10 dní (1 ks) 6.614-006.0/2
€10
Diel: 76-Filter
3-10 dní 6.414-027.0/3
€8
Diel: 45-Hadica DN 6,5
3-10 dní (1 ks) 6.390-220.0/4
€14
Diel: 59-Hadicová objímka
3-10 dní (1 ks) 6.389-992.0/6
€5
Diel: 52-Hadicová objímka - 14/ 9
3-10 dní (1 ks) 6.388-683.0/9
€9
Diel: 57-Hadicová objímka 9,0mm
3-10 dní (1 ks) 6.388-555.0/5
€7
Diel: 58-Hadicová objímka s vložkou 13,3
3-10 dní (1 ks) 6.388-701.0/4
€5
Diel: 46-Hadicová vsuvka
3-10 dní (1 ks) 5.443-437.0/32
€7
Diel: 47-Hadicová vsuvka
3-10 dní (1 ks) 5.443-246.0/2
€18
Diel: 56-Hadicový kus
3-10 dní (1 ks) 5.442-722.0/1
€8
Diel: 55-Hadicový kus
3-10 dní 5.442-924.0/4
€7
Diel: 42-Hrdlo nasávania
3-10 dní (1 ks) 5.402-605.0/5
€7
Diel: 202-Hák Puzzi Home Base
3-10 dní (1 ks) 5.037-360.0/6
€6
Diel: 119-Klobúková matica M 5-A1-50 DIN 1587
3-10 dní (1 ks) 7.311-385.0/7
€4
Diel: 36-Koleno kompl.
3-10 dní 4.031-070.0/8
€30
Diel: 77-Koleso
3-10 dní (1 ks) 5.515-377.0/9
€18
Diel: 110-Kotúč 16 -A2 ISO 7089
3-10 dní (1 ks) 7.312-057.0/1
€4
Diel: 78-Kryt kolesa veľký RAL 7012
3-10 dní (1 ks) 5.515-386.0/2
€5
Diel: 27-Kryt malý
3-10 dní (1 ks) 5.031-461.0/3
€15
Diel: 50-Kryt turbíny
3-10 dní (1 ks) 5.605-290.0/4
€55
Diel: 10-Kryt veľký
3-10 dní (1 ks) 5.033-096.0/5
€14
Diel: 64-Lievik
3-10 dní (1 ks) 5.013-082.0/3
€46
Diel: 25-Ložisko čerpadla
3-10 dní (1 ks) 5.031-468.0/7
€8
Diel: 16-NÁPRAVA
3-10 dní (1 ks) 5.105-252.0/8
€15
Diel: 15-Nádoba kompl. iba ako náhrada
3-10 dní (1 ks) 4.070-298.0/2
€58
Diel: 63-Nádoba náhrada RAL 7012 Puzzi 10/1
3-10 dní (1 ks) 4.071-010.0/1
€234
Diel: 72-O-kruzok set 6,75x1,78
3-10 dní 2.889-246.0/11
€5
Diel: 48-O-krúžok 9,0 X 2,0
3-10 dní 6.362-797.0/12
€4
Diel: 30-O-krúžok Ø29,5x3 NBR 70
3-10 dní 9.478-007.0/13
€4
Diel: 79-Otočné koliesko
3-10 dní 6.435-039.0/4
€10
Diel: 32-Penová guma
3-10 dní (1 ks) 6.273-162.0/7
€4
Diel: 28-Ploché tesnenie
3-10 dní 5.364-233.0/8
€12
Diel: 112-Podložka 10 -200HV-A2E ISO7093-1
3-10 dní 7.312-285.0/9
€4
Diel: 94-Poistná podložka
3-10 dní (1 ks) 6.343-168.0/2
€4
Diel: 17-Puzdro
3-10 dní 5.110-659.0/4
€4
Diel: 21-Rukoväť
3-10 dní (1 ks) 5.321-517.0/5
€12
Diel: 81-Sacia turbína kompl. -230V
3-10 dní (1 ks) 4.610-046.0/6
€155
Diel: 95-Sieťový kábel Puzzi 10/1 *EU
3-10 dní (1 ks) 6.650-363.0/7
€29
Diel: 23-Sito na žmolky
3-10 dní (1 ks) 5.734-087.0/8
€7
Diel: 117-Skrutka 4x25 -10.9-R2R (K-In6Rd)
3-10 dní (1 ks) 7.303-084.0/9
€4
Diel: 113-Skrutka 5x30 -10.9-R2R (K-In6Rd)
3-10 dní (1 ks) 7.303-086.0/1
€4
Diel: 118-Skrutka M5x14 -8.8-A2R (In6Rd)
3-10 dní (1 ks) 7.306-217.0/2
€4
Diel: 116-Skrutka M 8x 40
3-10 dní (1 ks) 6.303-285.0/3
€4
Diel: 33-Tesnenie
3-10 dní (1 ks) 5.363-392.0/4
€8
Diel: 35-Tesnenie
3-10 dní (1 ks) 5.363-395.0/5
€6
Diel: 34-Tesnenie
3-10 dní (1 ks) 5.363-393.0/9
€12
Diel: 31-Tesnenie veka
3-10 dní 5.363-390.0/7
€11
Diel: 24-Tesniaci krúžok
3-10 dní (1 ks) 5.363-397.0/8
€4
Diel: 37-Tesniaci krúžok
3-10 dní (1 ks) 5.363-108.0/21
€6
Diel: 18-Tlačidlo kompl. RAL 1018
3-10 dní (1 ks) 4.324-056.0/1
€21
Diel: 73-U-svorka 4,5-5mm
3-10 dní (1 ks) 6.373-081.0/2
€3
Diel: 13-Veko kompl.
3-10 dní (1 ks) 4.063-628.0/3
€111
Diel: 14-Veko turbíny
3-10 dní (1 ks) 5.063-747.0/4
€18
Diel: 44-Vsuvka
3-10 dní (1 ks) 5.409-261.0/5
€4
Diel: 43-Vsuvka kompl.
3-10 dní 4.409-001.0/6
€25
Diel: 80-Čerpadlo s vibračným piestom 230V-GOTEC
3-10 dní (1 ks) 6.473-376.0/8
€195

Podrobný popis

POS | Č. výrobku | Opis |


71 | 6.310-004.0 | "6-hr. matica G 1/2""" |


68 | 6.651-768.0 | Cable pump electronics |


41 | 5.394-461.0 | Chránič |


96 | 6.682-391.0 | Doska plošných spojov |


19 | 5.034-505.0 | Držiak na kábel |


200 | 5.033-989.0 | Držiak príslušenstva Puzzi 10/1, Puzzi 1 |


81 | 4.605-180.0 | Dúchadlový motor 230V |


140 | 6.614-006.0 | Feritový krúžok |


76 | 6.414-027.0 | Filter |


22 | 5.734-089.0 | Filter |


45 | 6.390-220.0 | Hadica DN 6,5 |


59 | 6.389-992.0 | Hadicová objímka |


52 | 6.388-683.0 | Hadicová objímka - 14/ 9 |


57 | 6.388-555.0 | Hadicová objímka 9,0mm |


58 | 6.388-701.0 | Hadicová objímka s vložkou 13,3 |


46 | 5.443-437.0 | Hadicová vsuvka |


47 | 5.443-246.0 | Hadicová vsuvka |


56 | 5.442-722.0 | Hadicový kus |


55 | 5.442-924.0 | Hadicový kus |


42 | 5.402-605.0 | Hrdlo nasávania |


202 | 5.037-360.0 | Hák Puzzi Home Base |


201 | 5.033-990.0 | Klip Puzzi 10/1, Puzzi 10/2 |


119 | 7.311-385.0 | Klobúková matica M 5-A1-50 DIN 1587 |


36 | 4.031-070.0 | Koleno kompl. |


77 | 5.515-377.0 | Koleso |


110 | 7.312-057.0 | Kotúč 16 -A2 ISO 7089 |


78 | 5.515-386.0 | Kryt kolesa veľký RAL 7012 |


27 | 5.031-461.0 | Kryt malý |


50 | 4.605-178.0 | Kryt turbíny |


50 | 5.605-290.0 | Kryt turbíny |


10 | 5.033-096.0 | Kryt veľký |


64 | 5.013-082.0 | Lievik |


25 | 4.250-055.0 | Ložisko |


25 | 5.031-468.0 | Ložisko čerpadla |


16 | 5.105-252.0 | NÁPRAVA |


15 | 4.070-298.0 | Nádoba kompl. iba ako náhrada |


63 | 4.071-010.0 | Nádoba náhrada RAL 7012 Puzzi 10/1 |


72 | 2.889-246.0 | O-kruzok set 6,75x1,78 |


48 | 6.362-797.0 | O-krúžok 9,0 X 2,0 |


30 | 9.478-007.0 | O-krúžok Ø29,5x3 NBR 70 |


79 | 6.435-039.0 | Otočné koliesko |


32 | 6.273-162.0 | Penová guma |


28 | 5.364-233.0 | Ploché tesnenie |


112 | 7.312-285.0 | Podložka 10 -200HV-A2E ISO7093-1 |


94 | 6.343-168.0 | Poistná podložka |


9000 | 2.882-053.0 | Prestavb. súpr. *DK |


17 | 5.110-659.0 | Puzdro |


21 | 5.321-517.0 | Rukoväť |


81 | 4.610-046.0 | Sacia turbína kompl. -230V |


35 | 5.363-286.0 | Seal vac motor above |


95 | 6.650-363.0 | Sieťový kábel Puzzi 10/1 *EU |


23 | 5.734-087.0 | Sito na žmolky |


117 | 7.303-084.0 | Skrutka 4x25 -10.9-R2R (K-In6Rd) |


113 | 7.303-086.0 | Skrutka 5x30 -10.9-R2R (K-In6Rd) |


118 | 7.306-217.0 | Skrutka M5x14 -8.8-A2R (In6Rd) |


116 | 6.303-285.0 | Skrutka M 8x 40 |


86 | 6.630-032.0 | Spínač |


33 | 5.363-392.0 | Tesnenie |


35 | 5.363-395.0 | Tesnenie |


38 | 5.363-405.0 | Tesnenie |


34 | 5.363-472.0 | Tesnenie |


34 | 5.363-393.0 | Tesnenie |


38 | 5.363-471.0 | Tesnenie |


31 | 5.363-390.0 | Tesnenie veka |


24 | 5.363-397.0 | Tesniaci krúžok |


37 | 5.363-108.0 | Tesniaci krúžok |


18 | 4.324-056.0 | Tlačidlo kompl. RAL 1018 |


73 | 6.373-081.0 | U-svorka 4,5-5mm |


13 | 4.063-628.0 | Veko kompl. |


14 | 5.063-747.0 | Veko turbíny |


44 | 5.409-261.0 | Vsuvka |


43 | 4.409-001.0 | Vsuvka kompl. |


80 | 6.473-376.0 | Čerpadlo s vibračným piestom 230V-GOTEC |


80 | 4.610-102.0 | Čerpadlo s vibračným piestom 230V-GOTEC |


Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole:

Prihláste sa prosím znovu

Ospravedlňujeme sa, ale Váš CSRF token pravdepodobne vypršal. Aby sme mohli Vašu bezpečnosť udržať na čo najvyššej úrovni, potrebujeme, aby ste sa znovu prihlásili.

Ďakujeme za pochopenie.

Prihlásenie