Potrebujete poradiť? Využite kontaktný formulár alebo jeden z kontaktov.

BLV 18-200 - blv2002

Kärcher BLV 18-200 1.444-100.0
€100
Kód: 6.444-797.0/7
BLV 18-200 - blv2002
Diel: 15-Actuator
Momentalne nedostupne (1 ks) 6.444-797.0/7
€100
Diel: 8-Battery rail complete 18V
Momentalne nedostupne (1 ks) 4.444-128.0/9
€100
Diel: 40-Blow pipe bottom
Momentalne nedostupne (1 ks) 6.444-274.0/8
€100
Diel: 11-Cable with connection
Momentalne nedostupne (1 ks) 6.444-794.0/7
€100
Diel: 60-Hand grip left
Momentalne nedostupne (1 ks) 6.444-789.0/6
€100
Diel: 59-Hand grip right
Momentalne nedostupne (1 ks) 6.444-788.0/5
€100
Diel: 73-Label 18V Lautstärke -BLV 18-200
Momentalne nedostupne (1 ks) 5.444-185.0/4
€100
Diel: 70-Label Battery Power 18V BLV 18-200
Momentalne nedostupne (1 ks) 5.444-182.0/3
€100
Diel: 72-Label instruction starter 18 V BLV 18-200
Momentalne nedostupne (1 ks) 5.444-186.0/2
€100
Diel: 74-Label safety information 18V BLV 18-200
Momentalne nedostupne (1 ks) 5.444-187.0/1
€100
Diel: 71-Label with Kaercher logo 18V BLV 18-200
Momentalne nedostupne (1 ks) 5.444-184.0/9
€100
Diel: 10-Lever switch
Momentalne nedostupne (1 ks) 6.444-793.0/8
€100
Diel: 28-Locking part
Momentalne nedostupne (1 ks) 6.444-806.0/7
€100
Diel: 6-Locking pin motor housing
Momentalne nedostupne (1 ks) 6.444-787.0/8
€100
Diel: 36-Locking ring 7,4mm
Momentalne nedostupne (1 ks) 6.444-809.0/7
€100
Diel: 55-Motor housing left
Momentalne nedostupne (1 ks) 5.444-181.0/6
€100
Diel: 56-Motor housing right
Momentalne nedostupne (1 ks) 5.444-183.0/5
€100
Diel: 4-Pipe socket
Momentalne nedostupne (1 ks) 6.444-785.0/4
€100
Diel: 35-Plate
Momentalne nedostupne (1 ks) 6.444-808.0/3
€100
Diel: 24-Plate change-over switch
Momentalne nedostupne (1 ks) 6.444-803.0/2
€100
Diel: 41-Podporné kolieska
Momentalne nedostupne (1 ks) 6.444-784.0/1
€100
Diel: 32-Pressure spring
Momentalne nedostupne (1 ks) 6.444-807.0/5
€100
Diel: 37-Pressure spring
Momentalne nedostupne (1 ks) 6.444-810.0/6
€100
Diel: 13-Pressure spring
Momentalne nedostupne (1 ks) 6.444-795.0/7
€100
Diel: 23-Release button pipe BLV 18-200
Momentalne nedostupne (1 ks) 6.444-271.0/8
€100
Diel: 19-Rotation regulator
Momentalne nedostupne (1 ks) 6.444-790.0/9
€100
Diel: 14-Screw
Momentalne nedostupne (1 ks) 6.444-796.0/1
€100
Diel: 3-Screw
Momentalne nedostupne (1 ks) 6.444-120.0/2
€100
Diel: 42-Screw
Momentalne nedostupne (1 ks) 6.444-781.0/3
€100
Diel: 22-Screw
Momentalne nedostupne (1 ks) 6.444-802.0/4
€100
Diel: 61-Screw M4X1.411 PH TORX T20 B
Momentalne nedostupne (1 ks) 6.444-550.0/5
€100
Diel: 20-Selector switch
Momentalne nedostupne (1 ks) 6.444-792.0/6
€100
Diel: 7-Set battery holder electric parts
Momentalne nedostupne (1 ks) 6.444-895.0/7
€100
Diel: 18-Spring grounding cable
Momentalne nedostupne (1 ks) 6.444-800.0/8
€100
Diel: 21-Spring plate
Momentalne nedostupne (1 ks) 6.444-801.0/9
€100
Diel: 16-Spring washer
Momentalne nedostupne (1 ks) 6.444-798.0/1
€100
Diel: 57-Suction tube above
Momentalne nedostupne (1 ks) 6.444-272.0/2
€100
Diel: 39-Suction tube bottom
Momentalne nedostupne (1 ks) 6.444-273.0/3
€100
Diel: 26-Switch
Momentalne nedostupne (1 ks) 6.444-804.0/4
€100
Diel: 12-Switch
Momentalne nedostupne (1 ks) 6.444-561.0/5
€100
Diel: 27-Threaded insert M5x0,8
Momentalne nedostupne (1 ks) 6.444-805.0/6
€100
Diel: 9-Trigger grey
Momentalne nedostupne (1 ks) 6.444-791.0/7
€100
Diel: 1-vak ku BLV 18-200
Momentalne nedostupne (1 ks) 6.445-156.0/8
€100
Diel: 17-Washer
Momentalne nedostupne (1 ks) 6.444-799.0/9
€100

Podrobný popis

POS | Č. výrobku | Opis |


15 | 6.444-797.0 | Actuator |


8 | 4.444-128.0 | Battery rail complete 18V |


40 | 6.444-274.0 | Blow pipe bottom |


11 | 6.444-794.0 | Cable with connection |


60 | 6.444-789.0 | Hand grip left |


59 | 6.444-788.0 | Hand grip right |


73 | 5.444-185.0 | Label 18V Lautstärke -BLV 18-200 |


70 | 5.444-182.0 | Label Battery Power 18V BLV 18-200 |


72 | 5.444-186.0 | Label instruction starter 18 V BLV 18-200 |


74 | 5.444-187.0 | Label safety information 18V BLV 18-200 |


71 | 5.444-184.0 | Label with Kaercher logo 18V BLV 18-200 |


10 | 6.444-793.0 | Lever switch |


28 | 6.444-806.0 | Locking part |


6 | 6.444-787.0 | Locking pin motor housing |


36 | 6.444-809.0 | Locking ring 7,4mm |


55 | 5.444-181.0 | Motor housing left |


56 | 5.444-183.0 | Motor housing right |


4 | 6.444-785.0 | Pipe socket |


35 | 6.444-808.0 | Plate |


24 | 6.444-803.0 | Plate change-over switch |


41 | 6.444-784.0 | Podporné kolieska |


32 | 6.444-807.0 | Pressure spring |


37 | 6.444-810.0 | Pressure spring |


13 | 6.444-795.0 | Pressure spring |


23 | 6.444-271.0 | Release button pipe BLV 18-200 |


19 | 6.444-790.0 | Rotation regulator |


14 | 6.444-796.0 | Screw |


3 | 6.444-120.0 | Screw |


42 | 6.444-781.0 | Screw |


22 | 6.444-802.0 | Screw |


61 | 6.444-550.0 | Screw M4X1.411 PH TORX T20 B |


20 | 6.444-792.0 | Selector switch |


7 | 6.444-895.0 | Set battery holder electric parts |


18 | 6.444-800.0 | Spring grounding cable |


21 | 6.444-801.0 | Spring plate |


16 | 6.444-798.0 | Spring washer |


57 | 6.444-272.0 | Suction tube above |


39 | 6.444-273.0 | Suction tube bottom |


26 | 6.444-804.0 | Switch |


12 | 6.444-561.0 | Switch |


27 | 6.444-805.0 | Threaded insert M5x0,8 |


9 | 6.444-791.0 | Trigger grey |


1 | 6.445-156.0 | vak ku BLV 18-200 |


17 | 6.444-799.0 | Washer |


Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: